Pott Assurantiën
Bel 076-5035436 of mail info@pott-assurantien.nl

Veel gestelde vragen (FAQ)

Moet ik alle vragen op het toegestuurde klantprofiel invullen?

Neen. Indien u over bepaalde items geen gegevens wilt verstrekken – wat wij ons levendig voor kunnen stellen, maar wij zijn nu eenmaal wettelijk verplicht om u die vragen te stellen – dan kunt u op het formulier aangeven “hierover wens ik geen informatie te verstrekken” en het dan getekend terug sturen.

Hoe moet ik – buiten kantoortijden – een schade melden?

Spreek uw schademelding én uw naam en telefoonnummer altijd in op ons antwoordapparaat. Dit antwoordapparaat wordt regelmatig afgeluisterd. Bij dringende zaken kan door ons dan direct aktie ondernomen worden. Bij echte calamiteiten, zoals brand e.d. verzorgt de brandweer in eerste instantie direct de nodige maatregelen. Deze kosten worden dan achteraf weer bij uw verzekeringsmaatschappij geclaimd. Bij autoschade kunt u contact opnemen met de hulpdienst die op uw groene kaart vermeld staat. Zij regelen het vervoer van schadeauto en de passagiers. Ook kan u via ons tabblad “links” naar de website doorgewezen worden van de verzekeringsmaatschappij waar u uw polis heeft lopen voor overige informatie of “noodnummers”

Ik heb op zaterdag of vrijdagavond een auto gekocht en het kenteken staat nu op mijn naam. Hoe kan ik die auto dan direct verzekeren?

Wanneer u een – voor ons bekende – verzekeringsklant bent en u heeft al een autoverzekering bij ons lopen, dan kunt u de gegevens van de auto, de wijze waarop u hem verzekerd wilt hebben en de wijzigingsdatum gewoon inspreken op ons antwoordapparaat. Bij de meeste auto’s is er dan direct verzekeringsdekking. Dure BMW’s, Audi’s en Mercedessen, cabrio’s en alle andere, niet-standaard auto’s kunnen wij echter veelal niet zonder meer accepteren. U kunt dan het beste maandagochtend direct na 09.00 uur contact met ons op nemen om e.e.a. door te spreken.

Bij technische of elektriciteitsstoring kan het voorkomen, dat uw ingesproken boodschap niet of niet correct overgekomen is. Controleert u dus ook altijd zelf nog even tijdens de kantooruren, of de autowijziging inderdaad duidelijk is overgekomen.

Voor nieuwe relaties of voor klanten die net hun rijbewijs hebben gehaald en voor het eerst een auto kopen, kunnen wij pas op maandag voor u beoordelen of wij het aangeboden risico kunnen verzekeren. Het inspreken van uw naam en de autogegevens e.d. houdt  niet in dat de auto verzekerd is.

Ik gebruik mijn auto niet, omdat hij gerepareerd moet worden. Kan ik de WA-verzekering stopzetten?

Als kentekenhouder bent u wettelijk verplicht om voor een WA-verzekering te zorgen. Alleen wanneer het kenteken opgeschort wordt bij het Postkantoor dan kan de WA-verzekering ook opgeschort worden. U mag dan uiteraard niet met de auto de openbare weg op. Hou er rekening mee, dat u die opschorting jaarlijks moet verlengen!

Wat is een bankgarantie bij een hypotheek?

Een bankgarantie is een stukje zekerheid (waarborg) voor de verkoper van veelal 10% van de overeengekomen aankoopsom. Indien u uw verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract niet na kunt komen, dan heeft de verkoper hiermede geregeld, dat hij/zij in ieder geval 10% van de aankoopsom ontvangt, hangende de verdere afwikkeling van deze contractbreuk. Deze waarborgsom van 10% kunt u uiteraard uit eigen middelen betalen, doch u kunt hier ook – via het  team van Pott Assurantiën – een zgn. bankgarantie voor afsluiten. Uiteraard zijn – voor het stellen van deze zekerheid – hier kosten aan verbonden.

Ik heb een zorgpolis. Moet ik wel een reisverzekering afsluiten?

Het is altijd verstandig om een reisverzekering af te sluiten, zeker wanneer u naar het buitenland gaat. De zorgpolissen dekken namelijk niet altijd voor 100% de kosten van buitenlandse artsen. Repatriëring, ambulancevervoer of de kosten van opsporing zijn op de zorgpolis bijna nooit verzekerd. Denk daarbij eens aan vermiste wandelaars of wintersporters die met een helicopter gevonden worden. Die kosten (enkele duizenden Euro’s) komen voor uw eigen rekening wanneer u geen reisverzekering met dekking voor repatriëring heeft afgesloten.

Hoe zit het wanneer ik in het buitenland rij en géén winterbanden onder mijn auto heb?

U heeft wellicht inmiddels al wel begrepen, dat het problemen kan geven, wanneer u – tijdens winterse omstandigheden  – in het buitenland schade rijdt en u géén winterbanden heeft onder uw auto. De tendens is, dat u dan zelf een deel van de schade voor uw rekening zal moeten nemen. Ga dus voor veilig!! Ook in Nederland sneeuwt en ijzelt het regelmatig en heeft u een aantal maanden per jaar duidelijk baat bij winterbanden.