Pott Assurantiën
Bel 076-5035436 of mail info@pott-assurantien.nl

Brand- / Bedrijfsschade

Het zal u maar overkomen. Door een brand of ontploffing is uw bedrijfspand onwerkbaar geworden. De kosten voor het renoveren van het geheel worden wel door de opstalverzekeraar vergoed, maar hoe zit het met uw terugloop in inkomsten?

Doordat u misschien wel drie maanden in een noodoplossing moet bivakkeren, op een commerciëel ongunstigere locatie, weet u wellicht maar net kostendekkend te draaien, terwijl dit normaal gesproken altijd de maanden zijn, die de rest van het jaar goed maken.

Met een goede brand-/bedrijfsschadeverzekering dekt u in ieder geval deze terugval in inkomen voor een groot gedeelte af. Wel zo’n geruststellende gedachte.

Wat voor dekking er voor uw bedrijf afgesloten moet worden en welke premie hiermee gemoeid is, verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.